Ένας Έρωτας από Πι

Ο Έρωτας είναι από φύσεως ποταμίσιο πράμα. Ένας Έρωτας από Πι φανερώθηκε στου Παμίσου την όχθη. Πόσον καιρό ο ποταμός περίλυπος κυλούσε· παροπλισμένος άδειαζε κενά νοήματος νερά σε κάποια θάλασσα. Δεν είχε πια το όνομά της σημασία και στις κατεβασιές την προσφωνούσε βαρετά «άλασσα», αφού κι εκείνη είχε αλλάξει χρώμα στον αφρό, σημάδι πως από... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑