Με το κόππα, με το νι και με το σίγμα

Εντός των τειχών μας, η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική-αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας κινείται τροχάδην και αλαλάζουσα σε (βιο-)πολιτικές επιλογές αλλότριας και ύποπτης κοπής. Παρακάμπτοντας ακόμα και τις τύποις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, μια χούφτα νοματαίων νομοθετεί πάνω στα φυσιολογικά και στα πνευμονολογικά και κανονιστικοποιεί τον αιθέρα και τον ήλιο της Πόλεως. Η Πόλις μπορεί να παραμένει αδρανής και αφοπλισμένη όσο... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑