Δοκίμιο για τη Βασιλεία: μια μικρή συνθήκη…

Ο κόσμος, όχι απλά ο κόσμος μας, είναι πολύ πιο εύθραυστος απ’ όσο νομίζουμε. Αρκεί να σπάσει μια μικρή συνθήκη, έστω παροδικά, για να χαθεί· για λίγο ή περισσότερο. Έτσι συνήθως αλλάζει ο κόσμος.

Οι σπουδαίοι μύθοι και τα μεγάλα έπη ερείδονται στο σπάσιμο μιας μικρής συνθήκης με καταλυτικές συνέπειες στη λειτουργία του κόσμου. Οι άνθρωποι δεν φαίνεται να το συνειδητοποιούν αυτό. Αντιθέτως, τροφοδοτούν ασυνείδητα το μέλλον με προϋποθέσεις για τη διάρρηξη μιας επόμενης μικρής συνθήκης.

Αυτό που σήμερα φαντάζει αδιανόητο, αύριο, σε ένα πολύ μακρινό αύριο, αναγιγνώσκεται ως ευφάνταστο και φοβερά πραγματικό, συντελεσθέν σε έναν άλλο κόσμο. Έτσι συντηρείται η συνάφεια ανάμεσα στους μεταβαλλόμενους κόσμους, αλλά και διατηρούνται οι αποστάσεις, ώστε να φτιάχνονται, κάθε φορά, νέοι μικροί Πυροκροτητές. Αυτό το λίγο, το ευτελές, το Μέγα, είναι το ασύλληπτο Πνεύμα του Κόσμου.

Μια Βασίλισσα, μικρή στο δέμας και παραγνωρισμένη στον κόσμο, που το Βασίλειό της θα χώραγε στην κουφάλα ενός ανθρώπου, είναι υπ’ ατμόν. Στην επόμενη κίνηση, εγκαταλείπει το Βασίλειο και δραπετεύει με τον εραστή της, έναν ασήμαντο κηφήνα. Έτσι αλλάζει ο κόσμος όλος. Κι εκείνο που ως μύθος ή ως έπος θα απορροφηθεί όταν ένας άλλος κόσμος έρθει, θα μιλάει για μια θεά με ένα πολύ πλούσιο Βασίλειο, και για έναν γενναίο πορθητή, κατώτερο μα ποθητό…

Απέχει πόρρω ο κόσμος από τη σκέψη του ανθρώπου. Πάντα κάποιοι φορτώνονται, από φύση ή από ματαιοδοξία, καμιά φορά κι από αγαθές προθέσεις, να βρουν, να δώσουν τη χαρά στον κόσμο. Κι όταν σβήσει η χαρά…

Ασύγγνωστα κινείται ο κάθε κόσμος σε μια μικρή Παγίδα. Κι όσο μεγαλύτερο θωρεί το είδωλό του, τόσο μικρότερη θε να ‘ναι η παγίδα. Και ενέχει σοφία μεγάλη αυτό, καθώς η Εναλλαγή χωνεύει ως ασήμαντη τη μείζονα Συνέπεια από το Γεγονός· πως απέθαναν οι μέλισσες χωρίς Βασίλισσα στην άδεια κοίτη του ανθρώπου.

Κατά καιρούς υποψιάζονται οι άνθρωποι πως είναι πολύ μυστήριος ο κόσμος, αλλά, προς χάριν ασφαλούς πλεύσεως, αποδίδουν την άγνοιά τους στα παιχνίδια που τους παίζουν τα τελώνια… Είναι το τυχαίο… τυχαίο;

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – 29.08.2022

Πηγή έμπνευσης της εικονογράφησης υπήρξε φωτογραφία του Ato Aikins / Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: