Ζωγράφοι, άνοιγμα στο αίνιγμα: αιματηρή συνεισφορά στο επερχόμενο

Αλιέας | Κουμής | Μηνάς | Ματράγκα

αἱματηρή συνεισφορά στο ἐπερχόμενο

mavro_mars4

Παρασκευή 20 Μαϊου 2011, ώρα 8.30 μ.μ.
20/5 έως 30/6/2011

Παρακολουθοῦμε, καιρό τώρα, τούς ἐπίδοξους διαλύτες τοῦ αἰνίγματος τῆς τέχνης (καί δή τῶν εἰκαστικῶν) νά ἀναζητοῦν τό πολύτιμο-ἀληθινό μέσα στήν ποικιλία τοῦ πάντοτε-νέου καί πάντοτε-ἰδιαίτερου.

Μία ἄσκοπη ὄρεξη, μαζί καί μία ἐκκεντρική ἀνορεξία διαμορφώνουν τά πεδία καί τά ἔργα τῆς τέχνης στά χωροχρονικά προπύλαια τοῦ ἐπερχόμενου. Η σχέση μέ τήν τέχνη ἀντικατοπτρίζει τή σχέση μέ τό λόγο. …ζώουσιν οἱ πολλοί ὡς ἱδίαν ἔχοντες φρόνησιν.

Φεῦ, δέν εἶναι ξυνός πιά ὁ λόγος, μήτε στά πεδία μηδέ στά ἔργα. Ἡ πλειονότητα -πλειονότητα καί τῶν δημιουργῶν- σήκωσε τό κρυφό χαρτί καί ἡ παρτίδα της λήγει βιαστικά τό παιχνίδι, ξέμεινε ἀπό λόγο, σύλησε τo αἴνιγμα, ἐπιχειρεῖ ἐγκατάσταση ἀνασκαφῆς στό κενό.

Μειοψηφίες, γνήσιοι ρομαντικοί, ποιητές καί ζωγράφοι, οἱ ἐφεδρεῖες ὑπεράσπισης τοῦ αἰνίγματος δέν βιάζονται νά τελειώσουν τήν παρτίδα, πολλῶ δέ μᾶλλον τό παιχνίδι.
Τό ἐπερχόμενο δέν ἀναγγέλλεται, μπορεῖ καί νά ἀργήσει. Κι ὅταν ἔλθει, ὅποτε ἔλθει, ἴσως νά ἀπογοητεύσει τούς ἰδιοφυεῖς-βιαστικούς καί τά παιδιά τῶν ἀγορῶν. Ἡ σχέση, ἡ σχάση τοῦ αἰνίγματος τῆς τέχνης δέν εἶναι ὅπως τῆς ὕλης καί, σίγουρα, γίνεται ἔξω καί πέρα ἀπό τά σύνορα τοῦ lifestyle.

Τέσσερις ζωγράφοι κι ἕνας ποιητής, διόλου τυχαία μειοψηφία σέ διόλου τυχαία στέγη, ἀκολουθοῦν τόν ξυνό λόγο καί συνομολογοῦν ἀνοικτά ὅτι,

“Εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀσήμαντη ἐκείνη ἡ σχέση μέ τήν τέχνη πού τή μετατρέπει σέ ἀνώδυνο ὄνειρο, σέ μία φαντασίωση χωρίς αἱματηρή ἀναφορά στήν καίρια, ἀτομική ὅσο καί συλλογική ὕπαρξή μας. Τό αἴνιγμα, τό ἄνοιγμα τῆς τέχνης ἀπαιτοῦν νά ξεπεράσουμε ριζικά τό δικό μας κλείσιμο. Ὡς πρός τό ὄνειρο τῆς ταύτισης τέχνης καί ζωῆς, ὅσο ἑλκυστικό κι ἄν εἶναι, δέν μπορεῖ παρά νά συνθλιβεῖ ἀναπόφευκτα ἀπό τήν ἀδήρητη πρόζα τοῦ κόσμου.”

Επιλογές από την εργογραφία των ζωγράφων θα αναρτηθούν υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων στην ακόλουθη ιστοσελίδα της γκαλερί: http://www.eurocrisis.eu/ainigma.html . Για την έκθεση έχουν επιλεγεί αντιπροσωπευτικά της πορείας των δημιουργών έργα (1980 – 2010).

____________________________________________________________________________
1. Κώστας Ἀξελός, «Τό ἄνοιγμα στό ἐπερχόμενο καί τό αἴνιγμα τῆς τέχνης», ἐκδόσεις Νεφέλη, Ἀθήνα 2009
2. Οι κατάλογοι θα αναρτηθούν την ημέρα των εγκαινίων.

saintsebastian1Έργο τού Αλέξανδρου Αλιέα
“Άγιος Σεβαστιανός”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: